Kontakt | Bli medlem | Om Rødt Fredrikstad

Aktuelt

Lokalprogrammet

Valgliste 2007

Palestina

Torgslaget
i Fredrikstad

Krystallnatten

Lenker

Fredrikstad
Rød Ungdom


   


   

Torgslaget i Fredrikstad 1.mai 1933

Da hakekorsflagget ble heist i byen,
og raskt revet ned igjen

Dette er historien om da det tyske hakekorsflagget ble heist i Fredrikstad 1.mai, og om to unge menn som fikk fjernet det igjen: Levi Oliver Guldbrandsen og Omar Brynildsen.

Bakgrunnen var Hitlers maktovertagelse samme år, og at 1.mai ble tatt i bruk som nazi-Tysklands nye dag - hakekorsflagget skulle brukes sammen med det gamle tyske flagget, og heises ved alle tyske utenriksstasjoner og konsulater.

Det Internasjonale Sjømann og Havnearbeiderforbundet organiserte protestaksjoner mot hakekorsflagget som tyske skip førte. De oppfordret også til aksjoner for å fjerne hakekorsflagget på land.

I Norge henvendte den tyske ambassade seg til Utenriksdepartementet i april 1933 og ba om rapporter om slike aksjoner. Justisdepartementet fulgte opp ved å pålegge politi og lensmannskontorer å rapportere. Noen steder gjorde de mer enn det - som i Fredrikstad 1. mai 1933.

...en kampstemning og en solidaritetsfølelse som varmet hjertene

1. maidagen i 1933 beskrives som en enestående dag i Fredrikstad. En vakker dag båret opp av en kampstemning og en solidaritetsfølelse som varmet hjertene, med en vårblå himmel med drivende skyer og en varm sol. Lufta var kanskje litt kjølig, men allikevel så herlig, klar og frisk som den bare er i en tidlig vår.

Kl. 14. samlet folk seg på Tollbodbryggen for den store demonstrasjonen, som skulle telle 4-5000 mennesker i toget. Parolene for arrangementet var: "Enhetsfront for alle arbeidere mot fascismen". "Til kamp mot fascismen - vår solidaritet med den tyske arbeiderklasse".

Umiddelbart etter talen i Tivolihaven ble det vedtatt enstemmig en avskyresolusjon mot at den tyske visekonsul i Fredrikstad hadde heist hakekorsflagget.

Det var den tyske visekonsul, Finn Bernhard Schübeler Christiansen, som heiste hakekorsflagget på bygningen ved Fredrikstad Glassmagasin i Storgata. Det hadde ikke manglet på advarsler, men Christiansen fant det riktig å etterkomme ordren fra Berlin. Senere angret han.

...hakekorsflagget var heist på det tyske konsulat

"Allerede tidlig på formiddagen hersket det allmenn forbitrelse og sinne over at hakekorsflagget var heist på det tyske konsulat. Hitler-regjeringen hadde sendt ut ordre til konsulatene i utlandet om at flagget skulle heises ved siden av det tyske sort-rød-hvite flagg på 1. mai. Det var klart for en hver at dette var en provokasjon mot arbeiderklassen. Ved enkelte tyske konsulat, som i Sarpsborg, unngikk en å delta i den skamløse markering, men i Fredrikstad ble altså hakekorset heist på arbeiderklassens dag, under politiets bevoktning.

Imidlertid ble flagget utpå formiddagen skåret ned av unge sosialister, fjernet og gjemt bort. Det lykkes heller ikke politiet seinere å få fatt i det. Meddelelsen om at det fascistiske flagget var skåret ned ble straks kjent, og vakte stor tilfredshet blant i 4000-5000 menneskene som sluttet opp om arbeiderklassens kamp- og demonstrasjonsdag." skrev Smaalenenes Social-Demokrat.

Det ble mobilisert til en demonstrasjon som fant sted utenfor det tyske konsulat på ettermiddagen. Det tysk sort-rød-hvite flagget fikk henge i fred mens demonstrasjonstoget dro rolig forbi. Hakekorsflagget var nede og folk trodde hele episoden var over.

...arrestert klokken ni på kvelden

Levi Oliver Gulbrandsen

Levi Oliver Gulbrandsen

Så ble formannen i arbeiderungdomslaget Nybrott, Levi Oliver Gulbrandsen, arrestert klokken ni på kvelden. Det var sannsynligvis kommet anmeldelse på tapet av flagget og han var utpekt til den som hadde revet det ned. Politiet gikk til til arrestasjon av Guldbrandsen.

Dette virket uforståelig i all den tid de sikkert kjente til hvor den unge mannen bodde og når som helst kunne finne ham og oppta forklaring. Han var godt kjent som en ung idealist som ikke ville vike tilbake fra den handling han hadde begått. En venn og lagkamerat av Gulbrandsen, senere ordfører i Fredrikstad Ragnvald Gundersen, var to ganger nede på politistasjonen for å få han løslatt. Politiet påsto da at han fortsatt satt i forhør, men på det tidspunkt var Guldbrandsen allerede overført til varetekt i Gamlebyen.

Da folk fikk vite om arrestasjonen mens Arbeiderforeningen hadde folkefest på kvelden ble forbitrelsen stor, og ved midnatt ble det mobilisert til samling på torget. Der ble det holdt et par korte appeller med krav om frigivelse av den arresterte. Det ble oppnevnt en deputasjon på 3 mann på vegne av de mange som sympatiserte med Guldbrandsen, som skulle gjøre en henvendelse til politistasjonen for å få satt ham fri.

...politikonstabler utstyrt med stålhjelmer og gummikøller

Da kom det springende en hel del politikonstabler utstyrt med stålhjelmer og gummikøller. De slo løs på folkemassen for å få dem til å spre seg. Folk sprang oppover Bakgaten og Nygårdsgaten med politiet etter seg. Det ble store sammenstimlinger i gatene. Politiet kjørte med bil gjennom gatene og slo med køllene. Det ble kastet sten fra folks side. Sammenstøtene varte en tid utover natten i hovedgatene før det ebbet helt ut.

Etter hendelsen kom det tallrike besøk av folk til Social-Demokratens redaksjon som bevitnet og beskriv i detaljer politiets brutalitet og voldsomme ugjerninger. Mange av de frammøtte var mer eller mindre skamfert, med bandasjerte hoder og ansikter, og merker ellers på kroppen av kølleslag.

En av dem mente at råheten og bestialiteten ikke hadde sett sidestykke i byens historie. "Til alle sider stupte og krøp folk - blodige og forslåtte. Menneskene som ble angrepet av disse ville hyener, ble grepet av harme da de så en klassefelle nede på Torvet med istykkerslått hode og ansikt så oppbrutt av blod, han så ut som en grøt - var helt ukjennelig.", skildret en av deltakerne malende.

...hyl og skrik fra forsvarsløse

"Politiets særegne utrustning og plutselige og vettløse overfall skapte en sinnforvirrende panikk: hyl og skrik fra forsvarsløse og intetanende menn og kvinner blandet seg med stormbøllenes rappe slag! Til alle sider stupte og krøp man -- blodige og forslåtte for om mulig å summe seg så mye at man fikk forståelsen av det hele." sto det i Social-Demokraten 4. mai.

Østfold Arbeiderblad - NKPs lokalavis i Østfold - forteller: "Politiets brutalitet stod fult på høyde med det politi hvis flagg de var satt til å forsvare. Det utartet seg formelig til et veritabelt slag på torvet. De hensynsløse og helt ville politibanditter med politibetjent Fuglevik i spissen oppførte seg verre enn dyr. Hvor man vendte seg hen på torvet eller i gatene i nærheten, så man politikøllene i livlig virksomhet.

En arbeiderungdom ble så alvorlig såret at det er umulig å si hvordan det vil gå med han - da hele panneskallen og ansiktet er en eneste blodmasse… En av de andre politifolk som heter Kristiansen sa til en arbeider som lå i gaten ved glassmagasinet: "Har du fått nok nu?" Hvor vedkommende så vidt orket å svare "ja". Mens han fremdeles lå i gata fòr politimannen på ham igjen."

...ondartede opptøier i Fredrikstad

Fredrikstad Blad hadde sin beskrivelse av historien 2. mai:

"Voldsomme og ondartede opptøier i Fredrikstad" var overskriften, med undertittelen "Mengden går til angrep paa politiet paa grunn av arrestasjoner i forbindelse med firingen av hakekorsflagget. - Politiet blev bombardert med sten og tomflasker og flere vindusruter ble knust"

"1.mai dagen i Fredrikstad skulle ikke løpe av uten uroligheter. Etter ordre fra det tyske generalkonsulat i Oslo hadde den tyske konsul i Fredrikstad, Bernhard Christiansen heist to flagg kl. 10. på formiddagen. I tillegg til Tysklands sort-hvit-røde, vajet hakekorsflagget på konsulatbygningen. Konsulen hadde bedt politiet om å være tilstede og en konstabel ble derfor satt på vakt.

Under vaktskiftet klokka 12. da konstabelen var gått et par skritt rundt hjørnet, lurte to unge menn seg bort til flaggstangen, skar flagglinen over så hakekorsflagget falt ned. Deretter løp de av sted med det. Et par kvartaler lenger borte ble flagget kastet inn i en hage. Straks etter kom en gutt løpende inn i hagen, tok flagget, tullet det inn i en avis og løp av gårde med det. Senere på dagen ble den mannen som skar ned flagget arrestert. Det viste seg å være formann Guldbrandsen i Nybrott".

Fredrikstad Blad refererte også den offentlige meddelelse fra politiet:

"Under folkefesten i Arbeiderforeningen litt før kl. 24., ble det gitt oppfordring fra en mann til mengden om og samles nede på Torvet for å få vedkommende ut av arresten. Etter en tale på torget stormet mengden mot politistasjonen, der det ble gjort piping og steinkasting. Deretter trakk funksjonærene som var til stede på torget køllene og ryddet plassen. Senere samlet demonstrantene, som vesentlig bestod av yngre personer og begynte med steinkasting, så politiet måtte stadig rydde. Noen vindusruter ble også slått inn. Det ble foretatt mange arrestasjoner, men de fleste fikk gå etter å ha blitt notert. To personer ble satt inn."

Så avisens egen reportasje: "Avisen har brakt på det rene at det ble holdt taler av den kjente kommunisten Wilhelm Wilhelmsen og Godtfred Lohne. Men de to stakk av ved et beleilig øyeblikk og holdt seg på tilbørlig på avstand mens tumultene pågikk. Under opptøyene ble 10-15 personer brakt inn til politikammeret, hvorpå to ble innsatt i arrest. De ble imidlertid senere løslatt.

Da den "deputasjon" som skulle besøke politikammeret ble drevet tilbake oppstod det vill panikk. En mann løp like i vannet ved bryggen, men ble fisket opp igjen. Et par forslo seg ved fall mot vanntrauene på Fiskertorvet. To - tre personer som fikk slag fra politiets køller under tumultene, og måtte bringes til lege for og forbindes. I Frk. Jacobsens fruktforetning i Glemmengaten er en rute knust. Likedan hos Svanfeldt over gata. Ruter knust hos Hanstvedts eflg. og hos kjøpmann Berthold. Også en kuppel utenfor skotøyforretningen "Progress" er knust, og et reklameskilt ved Konfeksjonsmagasinet er mer eller mindre ødelagt. Allerede kl. 9.00 i formiddag (2.mai) samlet folk seg utenfor politistasjonen for å vente på arrestanten. Menneskemassen økte etter hvert og ut på formiddagen var det samlet flere hundre. Alt var da rolig."

...gjenstand for begeistring og takknemlighet

Mange av dem som hadde vært med i basketaket denne natten, samlet seg neste kveld til protestmøte i Folkets Hus. Der ble både den tyske visekonsul, politiet og Fredrikstad Blads framstilling av saken angrepet. De to unge menn som hadde fjernet hakekorset var gjenstand for begeistring og takknemlighet.

Retten hadde imidlertid et annet syn på hva de to hadde gjort da saken kom opp. Levi Oliver Guldbrandsen fikk 30 dagers fengsel, mens den andre skyldige Omar Brynildsen, slapp med en betinget dom på 24 dager. Dommen ble anket, og i lagmannsretten slapp Guldbrandsen med 50 kroner i bøter, subsidiært 12 dagers fengsel. Brynhildsen der i mot fikk 30 kr. i bøter, subsidiært 9 dagers fengsel. Begge vedtok på stedet. De ble frifunnet for tiltalepunktet om forhånelse av fremmed flagg.

Finn Schübeler Christiansen opplyste i retten at han nå hadde fratrådt som visekonsul, Han var blitt tvunget til å heise hakekorsflagget og hadde ikke gått til anmeldelse da det ble revet ned. Han opplyste at ettersom han ikke var nazist, var det en pinlig affære...

Basert på et foredrag holdt av Ken Jackson 8. januar 2002, i SOS Rasismes lag i Fredrikstad. Opplysningene er samlet og systematisert av Terje Syvertsen.


Copyleft Rødt Fredrikstad 2007
fredrikstad@rv.no