Kontakt | Bli medlem | Om Rødt Fredrikstad

Aktuelt

Lokalprogrammet

Valgliste 2007

Palestina

Torgslaget
i Fredrikstad

Krystallnatten

Lenker

Fredrikstad
Rød Ungdom


   


   

Denne siden blir ikke lenger oppdatert.

Privatiseringslenker:

 1. Generelt om privatisering
 2. Artikler og analyser
 3. Strømkrisen og markedsstyring av vannkraft
 4. Os i Hordaland - Fremskrittspartiets utstillingsvindu
 5. Farum -Privatisering og korrupsjon i Danmark
 6. Lenkesamlinger

Oppdatert 28.10.2004

"Når privatisering er svaret har noen stilt feil spørsmål."

(Generalsekretær Dave Prentis i UNISON, Storbrittanias største fagforbund)

Denne lenkesamlingen om og mot privatisering og konkurranseutsetting i det offentlige har vi dessverre måttet begrense. Vi greier ikke å oppdatere en så omfattende lenkesamling som vi la opp til, så heretter blir det isteden en samling av lenker til artikler og analyser, og til sider med mye stoff om privatisering, konkurranseutsetting og markedstilpassing.

Rødt Fredrikstads program om privatisering

Aksjon For velferdsstaten
www.velferdsstaten.no

Folkeaksjonen Velferd
http://www.velferdsstaten.no/folkeaksjonen/folkeaksjonen.htm

Attac
http://www.attac.no

Fagforbundet
http://www.fagforbundet.no

Forskningssenteret De Facto
http://www.de-facto.no

 



  tilbake til toppen  

   


   

1. Generelt om privatisering

Når hjemmehjelpsbrukerne sendes ut for å shoppe tjenester

Det er galt å betrakte syke og demente mennesker som suverene konsumenter med evne til å ivareta sine interesser i et konkurranseutsatt marked på samme vis som ressurssterke 30-åringer kan ivareta sine interesser ved kjøp av hvitevarer og biler. Å være forbruker med krav og rettigheter er en krevende rolle, skriver bystyremedlem for SV i Oslo, Ivar Johansen, i denne artikkelen. Han kommenterer forslag om sjekk- og kundevalgsmodeller i kommunenes hjemmetjenester.
Tidsskriftet Sykepleien 6. desember 2002
http://home.online.no/~ivajoha/hjemmehjelpshoppe.html

New Zealand:
Hva ble resultatene av privatiseringseksperimentene?

Omstilling, Nyhetsbrev fra NKF, pdf-fil
http://www.nkf.no/omstilling/dokumenter/Omst014.pdf



Oslo sparer penger - og noen kommentarer rundt sannhetsgehalten...

Økonomisk suksess for pleie- og omsorgsprosjekt i Oslo
Sparte 66 mill. på konkurranseutsetting

Oslo kommune har spart 66 millioner kroner på omstilling og konkurranseutsetting i pleie- og omsorgssektoren, viser ny rapport. Pengene kan bli brukt til å heve kvaliteten.
Aftenposten 29.04.03
http://www.aftenposten.no/forbruker/helse/article.jhtml?articleID=536352

Ikke billigere drift

De private i Oslo har ikke drevet sykehjem billigere enn ved kommunal drift
Faktaark om rapport fra KS utført av Asplan
Tekst: Bjorn Kristian Rudaa,
NKF-Omstillingskontoret 13. Mai 2003 http://www.nkf.no/omstilling/artikler/bkrudaa0503.htm

Bestemor på anbud

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV
http://home.online.no/~ivajoha/anbudbestemor.html

Det er ikke sant, Erling Lae!

I VG 28. april hevder Erling Lae at Oslo kommune har spart 66 millioner kroner på å sette bestemor ut på anbud. Han mener rapporten viser at det er mulig å spare 330 millioner kroner på konkurranseutsetting i Oslo. Det er ikke sant. Norsk Kommuneforbund,Oslo (Publisert 28.04.03)
http://www.nkfoslo.no/nkfoslo/nyhetsarkiv/Ikke%20sant.html

Omstilling lønner seg!

Av Mari Sanden, leder Norsk Kommuneforbund, Oslo
Innlegget sto på trykk i Aftenpostens aftennummer 02.05.03
http://www.nkfoslo.no/nkfoslo/omstilling/AA020503.html


 

   


     



  tilbake til toppen  

2. Artikler og analyser

Pensjonskrigen

Ola og Kari blir taperne i den kommende krigen om pensjonene, fordi de tror på «hoff»-økonomenes påstander, skriver Harald Engelstad.
HARALD ENGELSTAD SOSIOLOG OG PENSJONISTRÅDGIVER
Dagbladet tirsdag 22. april 2003
http://www.dagbladet.no/kultur/2003/04/22/366876.html

Asplan Analyse

legger ut alle sine rapporter som er offentlig på internett i PDF-format. Rapportene kan også bestilles ved å sende e-post til sandvika@asplanviak.no.
http://www.asplanviak.no/selskapssider/asplanviaka...

Den nyliberale revolusjonen

Om angrepet på velferdsstaten
Bok, De Facto 2001, ISBN 82-7999-003-8
Av Roar Eilertsen og Peder M. Lysestøl
Kr. 200 + porto / eksp.
Kan bestilles fra De-Facto,
http://www.de-facto.no

Fritz C. Holte

er en outsider i sosialøkonomisk sammenheng. Hans bidrag i samfunnsdebatten har satt spørsmålstegn ved noe de fleste økonomer tar for gitt, kapitalens frie flyt.
http://www.fritzholte.com/index.html

Private sykehjem
- en rapport om kommersiell sykehjemsdrift

er laget av De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, på oppdrag fra Norsk Helse- og Sosialforbund (NHS) og Norsk Kommuneforbund (NKF). Rapporten ble publisert i juni 2001. I rapporten har De Facto analysert kvalitetsaspekter ved konkurranseutsetting og privatisering av seks sykehjem i Norge. Analysen viser bl.a.:

 • Kommersielle sykehjemsaktører forsøker å skape overskudd ved redusert og endret bemanning.
 • Resultatet blir for ofte fokus på ressursstyring framfor brukerbehov.
 • For tiden presser et stramt arbeidsmarked kommersielle sykehjem til å drive uten fortjeneste.
 • Pensjonsavtalene til ansatte kommersielle sykehjem er klart dårligere enn i kommunale, men svært få ansatte er klar over dette.
 • Erfaringer fra Sverige viser at rekommunalisering eller tydeligere markedsstyring følger i kjølvannet av konkurranseutsetting.

http://www.nkf.no/sykehjem/index.html

Hefter og publikasjoner fra NKF om omstilling

http://www.nkf.no/omstilling/omstillhefterin.html

Privatisering av utdanningssystemet

Av Noam Chomsky
http://home.chello.no/~akrognes/Privatiseringavutdanningssystemet.htm

Når anbud går galt

En historie om storbyrenovasjon
De Facto-rapport, mars 2001
Worddokument: http://www.de-facto.no/rapporter/soeppelrapport.doc

Private sykehjem

En rapport om kommersiell sykehjemsdrift. Laget for NKF
http://www.nkf.no/sykehjem/

Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner

- Presentasjon av FAFO-rapport av Hanne Bogen og Torgeir Nyen fra 1998, selve rapporten koster 185 kroner.
http://www.fafo.no/pub/254.htm

Konkurranseutsetting og pensjon

av Axel West Pedersen, FAFO
En kvalitativ undersøkelse av pensjonsforholdene blant private bedrifter i tre utvalgte bransjer
http://www.fafo.no/pub/rapp/338/index.htm

Privatizing Prisons

The for-profit prison industry has expanded rapidly in the past decade, capitalizing on soaring incarceration rates.
Center for Policy Alternatives
http://www.cfpa.org/issues/privateprisons/index.cfm

Privatizing Prisons is Dangerous to Our Health

by David Morris
Institute for Local Self-Reliance, January 13, 1998
http://www.ilsr.org/columns/1998/011398.html

Myten om privatiseringen

Löntagaren. Sverige
http://netti.sak.fi/lontagaren/lt2002/lt0201/l020204-k3.html

Privatiseringen av Bergen SpoRødteier

Rolv Rynning Hanssen
http://www.akp.no/arkiv/faglig/bergspor-rrh.htm

Hvorfor alt dette maset om privatisering?

Av Paul Bjerke, DeFacto (meget bra!)
http://www.nkfoslo.no/nkf/arkiv/dokument/maset.html

Fra anbud til sjekk

Av Paul Bjerke, DeFacto
http://www.sv.no/oslo/prihelse/anbudtilsjekk.html

Privatisering

- betydning for helse- og sosialsektoren og de ansattes arbeidsforhold og rettigheter
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
http://www.fobsv.no/web/Ostpubli.nsf.../

Privatisering har sin pris

av Per Anders Todal, Dag og Tid 15/12 2001
Privatisering og konkurranse gjer kanskje dei offentlege tenestene meir effektive. Men prisen for effektivitet kan vere høg...
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/50/privat

Vad får det lov att vara?

Leder i svenske Ambulansforum om privatyisering av ambulansetjenester.
http://www.ambulansforum.se/PAM/ledare/10.shtml

Sinking feeling over floats

- privatisering er ikke lønnsomt for det offentlige.
John Quiggin, Australian Research Council Senior Fellow, The Canberra Times , July 10, 1995
http://www.uq.edu.au/economics/johnquiggin/news95/Floats9507.html

Fallacies of privatisation

John Quiggin,Australian Financial Review 2 July 1998
http://www.uq.edu.au/economics/johnquiggin/news/Privatisation9807.html

Sums starting to sink in

- hvordan beregne lønnsomhet ved privatisering
Australian Financial Review, 1 August 2002
http://www.uq.edu.au/economics/johnquiggin/news/Privatisation0208.html

Flere artikler fra John Quiggin:

http://www.uq.edu.au/economics/johnquiggin/n/#Newspaper

Hjemmeside: http://www.uq.edu.au/economics/johnquiggin/

The lessons of privatisation

- Anderton Speech 3 October 2001 - Scoop
http://www.scoop.co.nz/archive/scoop/...

Nød i velstandslandet

- Reiulf Steen om Arbeiderpartiets svikt i den sosiale boligpolitikken.Kommunal Rapport 27. februar 2002
http://www.kommunal-rapport.no/index.db2?id=107700

Spelet om kommuneøkonomien

Anders Folkestad, leder i UHO. Om ansvarsfråskriving i Kommunal Rapport 04. september 2002
http://www.kommunal-rapport.no/index.db2?id=112042

Den store kommunebløffen

- kommentar av Kirsten Kopland 14. august 2002 i Kommunal Rapport
http://www.kommunal-rapport.no/index.db2?id=111552

Hjemmesida til Greg Palast

En amerikansk reporter med masse aktuelle artikler om globalisering, WTO, multinasjonale selskap, privatisering osv. Han arbeider bl.a. for BBC og "The ObseRødter". Les om Verdensbankens vannprivatisering i Bolivia, som nylig endte i folkeopprør.
Les et oppsiktsvekkende inteRødtju med en tidligere toppsjef i Verdensbanken som letter på sløret om privatisering, korrupsjon og en feilslått markedsfundamentalisme i den amerikanske bistanden til Russland de siste ti årene.
http://www.gregpalast.com/

Det ideologiske og politiske fundament for konkurranseutsetting av offentlig sektor.

Innspill og argumenter.
Ivar Johansen, Oslo SV
http://www.sv.no/oslo/artikler/konkurranse.htm

Orkla inn i helse-Norge; Økonomisk Rapport

http://www.orapp.no/oversikt/2002/427/rapport/2884

   


     



  tilbake til toppen  

3. Strømkrisen og markedsstyring av vannkraft

De ansatte og 74% av befolkningen
mot salg av Hafslund

De ansatte startet i april kampen mot salg av Hafslund ASA. Nå har saken fått også rikspolitisk oppmerksomhet. 74% av befolkningen er mot salget, viser en fersk meningsmåling fra Norsk Gallup.
NKF Oslo (Publisert 06.05.03)
http://www.nkfoslo.no/nkfoslo/nyhetsarkiv/Hafslundprmk020503.html

DET STORE KRAFTKUPPET

av Knut Henning Thygesen
Det tar toppen femten år, så er hele Norges vannkraftpolitikk totalt endret. Det startet i 1992, og om få år er kraftkuppet sluttført. Dermed har høyresiden i norsk politikk vunnet en stor seier...
rv.no: Synspunkt artikkel 2003-01-06.
http://www.rv.no/politikk/synspunkt/nyhet?titel=Kraftkuppet

Hjemfallsretten

Til styret i Agder Energi Fra Risør Rød Valgallianse
rv.no: Synspunkt artikkel 2003-02-07
http://www.rv.no/politikk/synspunkt/nyhet?titel=Hjemfallsretten

Lars Thue: - Norske husholdninger har tapt tusenvis av kroner på kraftliberaliseringen!

[22. januar 2003 09:20]
www.kraftnytt.no/page.asp?pid=2162&item=17821

Finn Lied: - Utrolig at mangel på kapital skal være begrunnelsen for å selge ut vannkraften

[21. januar 2003 13:19]
www.kraftnytt.no/page.asp?pid=18002&item=18040

Sivilingeniør Erik Fleischer: - 2003 blir et skjebneår for norsk vannkraft

[6. januar 2003 20:50]
www.kraftnytt.no/page.asp?pid=17772&item=17772

Kraftmarkedet og Elforsyningen - en innføring

www.kraftnytt.no/page.asp?pid=12863&item=16106

Avviser statlig kraftgevinst

NTB (15:15 02.01.2003)
www.dn.no/artikkel?ID=EPS_76338

Stanser smelteverk, selger strømmen

Espen Bjerke (16:25 04.12.2002)
www.dn.no/artikkel?ID=EPS_74644

Frie strømpriser, fattigdom og død

av Terje Valen, leder for AKP i Hordaland
Trykt i Klassekampen 9. januar 2003
www.akp.no/arkiv/velferd/kraftpris-tv.htm

Slå ring om norsk, offentlig kontroll med vannkraften

[17. januar 2002 00:00]
Kjell Rønningsbakk, KraftNytt
www.kraftnytt.no/page.asp?pid=13077&item=13086

Privatisering av aRødtesølvet

Av Ottar Brox, professor, Dagbladet 31.1.1996
http://www.dagbladet.no/kronikker/960131-kro-1.html

Går lyset i Bergen - til München?

Under en stein i skogen http://www.steinen.net : Tron Øgrim har samlet artikler av Torstein Dahle og Ottar Birkeland og et inteRødtju med Andreas Humpland."Har Dahle/Humpland rett, betyr det nemlig at den Kunstige StrømKrisa Norge nå kanskje er på vei inn i, var klart forutsigelig for 8 år sida ."
http://www.steinen.net/97/97stein.shtml

Der er gået profit i energien

03.01.02 - Dagbladet Arbejderen
http://www.dkp-ml.dk/art8/5209.htm

Californias kraftkrise

«Jeg går ut i fra at tilhengerne av deregulering virkelig så for seg lavere energikostnader og dermed mindre å betale for den enkelte. De kan i hvert fall ikke ha sett for seg dette uføret. Men vi må innse realitetene: Californias dereguleringsprogram er en kollosal, farlig fiasko. Det har ikke ført til lavere konsumentpriser; det har ikke ført til økt tilbud. Tvert i mot, det har resultert i himmelhøye, stadig svingende priser og et tilbud man ikke kan stole på. Kort sagt: et energimareritt.».
Guvernør i California Gary Davis, State of the state speech, 8. januar 2001.
http://video.dot.ca.gov/state/transcript.html

Hurra - jeg slipper å lese av strømmåleren min!

Ingvild Vaggen Malvik :
Artikkel/foredrag 2003-01-20
www.sv.no/artikkel.php?IdArtikkel=326

NVE frykter ny kraftkrise

Vibeke Larsen (14:32 16.01.2003)
http://dn.no/artikkel?ID=EPS_77290

FORBRUKERRÅDET: – Styr unna fastpris på strøm

Av: Bård Ove Molberg 15. jan 2003 10:31, ny 10:32
www.nettavisen.no/seRødtlets/page?section=59&item=250262

   


     



  tilbake til toppen  

4. Os i Hordaland - Fremskrittspartiets utstillingsvindu

Ti år med Søviknes - BA

http://www.ba.no/nyheter/politikk/article310390.ece

110 kan miste jobben - BA

Av: Espen Børhaug og Henning Jensen
Os kommune er i dyp økonomisk krise. Rådmannen lanserer nå en dramatisk kutt-liste for å spare inn de 56 millionene kommunen mangler for å gå i balanse.
23.12.2002
http://www.ba.no/nyheter/politikk/article294954.ece

Frp-drømmen i tusen biter

Av: Torunn A. Aarøy - BA
Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) må kutte enorme 38 millioner kroner fra neste års budsjett. – Utstillingsvinduet Os er knust. Nå møter Søviknes seg selv i døren, sier Os-politiker Kåre Lutro (KrF).
24.12.2002
http://www.ba.no/nyheter/article318863.ece

Pokerspill med Os kommunes penger?

http://hordaland.sv.no/Uttalelser/010710_dag.htm

Dagbladet: Strek i regnskapet

Innvandrer-regnskap ga gigant-overskudd
http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/09/19/219735.html

Fredrikstad Arbeiderparti:

Først Os, ikke Fredrikstad! Sammenligning mellom to kommuner.
http://www.fredrikstadap.org/?ItemID=1115

Kristelig Folkeparti i Fredrikstad om Os kommune:

http://www.krf.no/fredrikstad/valg/artikler/23102002125842.asp

NKF: Utstillingsvinduet sprekker: Vil sparke 70

http://www.nkf.no/arkiv/dokument/nyh01/071201_1.html

Bergens Tidende: Fra balanse til underskudd i Os

http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article94528

Søviknes i svett trimkrangel

http://www.bt.no/lokalt/article105618

Os har brukt opp aRødten

De siste to årene har politikerne i Os svidd av rundt 100 millioner kraftkroner. Nå vil de gå løs på siste rest av kraftaRødten.
http://www.bt.no/lokalt/article73576

Velferdskutt med Frp

«Velgerne i Os har valgt Fremskrittspartiet fordi de vil ha handlekraft,» sier ordfører Terje Søviknes.
http://www.bt.no/meninger/article75170

På helsen løs i «seRødtice- kommune»

Sosialkontoret på Os stenger døren og telefonen en dag i uken, for i det hele å få tid til å behandle saker. Ansatte frykter økt vold.
http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article110488

Full oppvask rundt eiendomssalg i Os

Formannskapet i Os krever alle kort på bordet etter stadig nye avsløringer rundt salget av et kommunalt industribygg.
http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article110714

Mister betalt lunsjpause

Os kommunestyre vil ta den betalte lunsjpausen fra de ansatte. Får flertallet det som det vil, må de kommuneansatte jobbe en halvtime mer hver dag.
http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article121959

Privatisering - i historiens lys

Konkurranseutsetting lyder lokalpolitikernes nye mantra. Tankevekkende da at lokalpolitikerne for hundre år siden gikk motsatt vei, skriver journalist Kari Pedersen.
http://www.bt.no/meninger/article125084

   


     



  tilbake til toppen  

5. Farum - Privatisering og korrupsjon i Danmark

Farum kommune: Fra glansbilde til skrekkbilde

Tekst: Anne-Grethe Krogh, Omstillingskontoret i NKF
7. Mars 2003
http://www.nkf.no/arkiv/dokument/nyh03/070303_2.html

Farummodellen solgt til Norge

http://www.berlingske.dk/artikel:aid=170144/

Søviknes vil ikke forhåndsdømme ditt danske forbilde

http://www.bt.no/lokalt/article78335

Privatiserings-paradis i kne

- Se til Farum, sa Os-ordfører Terje Søviknes og andre privatiseringskåte norske politikere. Men nå er den danske mønsterkommunen skandalisert og satt under administrasjon.
http://www.bt.no/innenriks/article78337

- Bli med til Farum, Søviknes!

Norsk Kommuneforbund inviterer Terje Søviknes med til korrupsjonsherjede Farum i Danmark. De vil vise frem det de mener er privatiseringens skyhøye pris.
http://www.bt.no/lokalt/bergen/budsjettet/article78750

   


     



  tilbake til toppen  

6. Lenkesamlinger om privatisering

Norsk Kommuneforbunds sider om Omstilling - Konkurranseutsetting - Privatisering

http://www.nkf.no/omstilling/

Privatisering

Ivar Johansen (SV) har en meget bra side om bl.a. privatisering:
http://home.online.no/~ivajoha/

LO i Notodden har laget en side om følgene av FRP-politikk.

Her er og mye bra om privatisering.
http://www.lonotodden.no/stoppfrp.htm

NKF i Tromsø har en nyttig lenkesamling:

http://www.tktf.no/linker.htm

AKP's lenker:

http://www.akp.no/verktoy/peker-liste.html#velferd



  tilbake til toppen



Copyleft Rødt Fredrikstad 2007
fredrikstad@rv.no