Kontakt | Bli medlem | Om Rødt Fredrikstad

Aktuelt

Lokalprogrammet

Valgliste 2007

Palestina

Torgslaget
i Fredrikstad

Krystallnatten

Lenker

Fredrikstad
Rød Ungdom


   


   

Et fritt Palestina!

Rødt støtter det palestinske folkets kamp for et fritt Palestina. Rødt mener at Israel må trekke seg ut av de okkuperte områdene, og at palestinske flyktninger må få vende hjem.

Da staten Israel ble opprettet i 1948 måtte mange palestinere flykte fra sine hjem. Siden den gang har situasjonen for palestinere blitt verre og verre.

Det palestinske folket lever fortsatt i flyktningeleire og under okkupasjon. Det palestinske folkets kamp for ett fritt Palestina har pågått siden opprettelsen av staten Israel, og kampen er en kamp for grunnleggende menneskelige rettigheter.

Staten Israel bygger på sionismen som er en rasistisk ideologi. Det betyr at ikke-jøder diskrimineres som følge av lovverket. Antisionisme retter seg mot denne ideologien, mens antisemittisme retter seg mot jøder. Dette er det viktig å ha klart for seg i den politiske debatten. Rødt tar skarpt avstand fra antisemittisme.

Israel bryter en rekke FN-vedtak og internasjonale konvensjoner. Ett eksempel på dette er ”settlements”. ”Settlements” er israelske bosetninger støttet av staten på okkupert jord. Dette er ett grovt brudd på internasjonal lov.

På en rekke områder hindrer staten Israel palestinere å leve ett normalt liv. Gjennom stenging av grenser, portforbud, innskrenking av bevegelsesfrihet, avstenging av vannforsyninger, stenging av skoler og lignende blir palestinere vedvarende trakassert.

Det var FN som i 1947 vedtok å dele Palestina. FN har siden vedtatt flere resolusjoner som krever Israels uforbeholdne tilbaketrekking fra de okkuperte områdene. FN har ett ansvar for å bidra til en løsning av konflikten og gi det palestinske folket den tryggheten de har krav på.

Du kan bidra i denne kampen ved å boikotte israelske varer og å oppfordre butikkene til ikke å selge israelske varer.

Vi krever at norske politikere bruker sin innflytelse i internasjonale sammenhenger til å kreve Israels tilbaketrekking fra palestinske områder og å bidra til opprettelse av en egen palestinsk stat.

Fellesutvalget for Palestina
Palestinakomiteen i Norge
Ungdom For Fritt Palestina
Boikott Israel!


Copyleft Rødt Fredrikstad 2007
fredrikstad@rv.no