Kontakt | Bli medlem | Om Rødt Fredrikstad

Aktuelt

Lokalprogrammet

Valgliste 2007

Palestina

Torgslaget
i Fredrikstad

Krystallnatten

Lenker

Fredrikstad
Rød Ungdom


   


   

Krystallnatten

Krystallnatten var starten på jødeforfølgelsene i Nazi-Tyskland, som endte med dødsleire og gasskamre. 9 november 1938 gikk nazistiske stormtropper fra SA

Tyskere går forbi de knuste vinduene til en jødiskeid forretning i Berlin 10 november 1938.

(Sturmabteilung) til aksjon mot jødene i Tyskland og Østerrike. Jødiske forretninger ble ramponert og plyndret, synagoger brent.

I 1998 marsjerte nynazister i gatene i Mysen i Østfold for å "feire" krystallnatten seksti år tidligere. To år senere tok Rød Valgallianse og blant andre LO Fredrikstad, Human-Etisk Forbund Fredrikstad og Den norske kirke initiativ til en demonstrasjon mot rasisme og nazisme på 9 november.

Marsjen har blitt gjentatt hvert år siden, både for å markere avsky mot nazismens forbrytelser og minnes ofrene, og for å vise vår motstand overfor rasisme og nazisme i dag.


            Det er salg på Fredrikstad Varemagasin

Appell skrevet for skuespiller Terje Brevig.
Framført under fakkeltoget i Fredrikstad 9. november 2000.
Av Ivo de Figueiredo

I Fredrikstad ble Abraham Bernstein og Fredrik Osther arrestert. Vi kjente dem begge...
Osther var gift med en ikke-jødisk kvinne, derfor fikk han leve. Krigen ut satt han fengslet ved Berg utenfor Tønsberg. Bernstein var jøde og ungkar. Derfor måtte han dø. Slik var herrefolkets logikk.

Appellen: http://home.no.net/ivodefig/Various/Krystallnatten.htm
Ivo de Figueiredos hjemmeside: http://home.no.net/ivodefig/

            Opptakten

Nazistene hadde vedtatt flere lover som begrenset jøders adgang til næringsvirksomhet og arbeid i den første halvdelen av 1938. 28 oktober ble 17,000 jøder med polsk statsborgerskap arrestert og utvist over den polske grensen. Mange av dem hadde bodd i Tyskland i flere tiår. Den polske regjeringen nektet å ta imot dem, så de ble internert i "transittleire" langs grensen.

Blant de deporterte var Zindel Grynszpan, som hadde blitt født i det vestlige Polen men hadde flyttet til Hanover i 1911, 27 år tidligere. Kvelden 27 oktober ble Grynszpan-familien kastet ut av sitt hjem av tysk politi. Butikken hans ble konfiskert sammen med familiens eiendeler. De ble tvunget over grensen til Polen, og endte i en transittleir.

Herschel Grynszpan myrdet en tysk diplomat som hevn.

Zindel Grynszpans 17 år gamle sønn Herschel bodde hos en onkel i Paris. Da han hørte om familiens skjebne dro han 7 november til den tyske ambassaden for å skyte ambassadøren. Han fant ham ikke, og skjøt isteden 3djesekretær Ernst vom Rath. Vom Rath døde to dager senere, 9 november.

Herschel Grynszpan ble sittende i et fransk fengsel til tyskerne tok Frankrike, så ble han sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

Hitlers propagandaminister Josef Goebbels brukte mordet på vom Rath som grunn til å starte en pogrom mot de tyske jødene, krystallnatten, natten av knust glass.Reichskristallnacht

Rikskrystallnatten fikk navn etter de tusenvis av glasskår som ble liggende igjen etter nazibøllenes herjinger. Det knuste glasset ble symbol også for knuste liv, familier splittet, noen på flukt, noen i konsentrasjonsleire, noen døde.

Under Krystallnatt-terroren tvang SS-menn arresterte jøder til å paradere gjennom byen Baden, bærende på en Davidstjerne med teksten: "Gud, ikke forlat oss".

Nettene 9 og 10 november stormet nazistiske gjenger fra SA gjennom jødiske strøk, knuste vinduer i jødiske forretninger og hjem, brant synagoger og plyndret. 7,500 jødiske forretninger ble ødelagt, 101 synagoger brent ned. Brannvesenet stoppet ilden fra å spre seg til ikke-jødisk eiendom, men hadde ordre om å la jødenes eiendom brenne.

91 jøder ble myrdet disse to nettene, og frykt og desperasjonen over å miste alt de eide fikk mange jøder til å begå selvmord. For første gang ble det gjennomført massearrestasjoner av jøder, mellom 26,000 og 30,000 jødiske menn ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleirene Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen. De ble slått og mishandlet, og hundrevis døde innen uker av ankomsten til leirene. Den eneste måten de kunne slippe ut av leirene på var ved å emigrere og overføre all sin eiendom til "ariere", "renrasete" tyskere.

Firebarnsmoren Selma Zwienicki

Selma Zwienicki ble myrdet i sitt hjem av SA-stormtropper.

Dødsattesten skjuler dødsårsaken, den oppgir bare at Selma Zwienicki ble funnet død. Klikk på bildet for en større versjon.

I byen Bremen ble fem jøder myrdet, Heinrich Rosenblum, Adolf og Martha Goldberg, Selma Zwienicki og Leopold Sinason.

Selma Zwienicki ble født Selma Cohen 8.juni 1882 i Hamburg, og var gift med Josef Zwienicki. Han kom fra Ukraina til Bremen i 1913 og åpnet et sykkelverksted og sykkelbutikk. Selma hadde arbeidet som barnehagelærer og regnskapsfører. Ekteparet hadde fire barn.

Da stormtropper fra SA brøt seg inn i Selma Zwienickis hjem klokken fire om morgenen 10 november 1938, krevde de å få vite hvor hennes mann var, de hadde ordre om å arrestere ham. Men sykkelselgeren Josef Zwienicki hadde alt flyktet, og fordi Selma ikke kunne eller ikke ville fortelle hvor han var, ble hun skutt rett ned av nazibøllene. Hennes dødsattest skjuler årsaken til hennes død, den sier bare at hun "ble funnet død".

Kollektiv bot

Etter voldsorgien krystallnatten ble de tyske og østerrikske jødene ilagt en kollektiv bot på en milliard mark, tilsvarende 4 000 mark for hver enkelt jøde. Jødene ble pålagt å betale reparasjonene etter nazistenes herjinger på krystallnatten, og forsikringsoppgjørene for de ødelagte hjem og forretninger ble konfiskert til statskassen.

Den endelige løsning

Den 30. Januar 1939 erklærer Hitler i Riksdagen at "hvis den internasjonale finansjødedommen i og utenfor Europa skulle lykkes i på ny å styrte nasjonene ut i en verdenskrig, så vil resultatet ikke bli jødedommens seier, men i stedet at den jødiske rase utslettes i Europa”.

Åtte måneder senere starter 2. Verdenskrig med angrepet på Polen. I januar 1940 samlet naziledere seg til konferanse i Wannsee for å planlegge den endelige løsningen på jødeproblemet: Utryddelse.

"Undermenneskene" ble samlet sammen og skutt. Ofte måtte de gå ned i graven selv, for å spare bødlene arbeide.

23 september 1941 begynner så nazistene å gasse mennesker i stor skala i utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Det tyvende århundrets største forbrytelse, den industrielle nedslaktingen av hele folkegrupper. Mord var blitt industri. Metodene var på forhånd testet på "krøplinger", psykisk syke og utviklingshemmede i Tyskland.

Holocaust

Hitlers mordfabrikker og morderbander myrdet i Holocaust ca. 12 millioner fanger, omtrent halvparten av dem jøder. De ble drept på alle tenkelige måter, de fleste ved skudd, sult, sykdom og giftgass. Andre ble torturet til døde eller døde i forferdelige medisinske eksperimenter.

Den "endelige løsning" var utryddelsen av jødene, og ble i hovedsak utført av SS og sikkerhetstjenesten SD, Sicherheitsdienst. Gestapo var en del av SD, de arresterte jøder og andre ofre, drev konsentrasjonsleirene og utryddelsesleirene og organiserte morderbandene.

Da sovjethæren frigjorde Auschwitz fant de hauger av ihjelsultede fanger rundt om i leiren.

Under den første del av utryddelseskampanjen ble jøder, sigøynere, homoseksuelle og andre "undermennesker" myrdet av militære grupper som samlet dem sammen og skjøt dem.

Gradvis ble vekten lagt på konsentrasjonsleire, hvor fangene ble arbeidet og sultet ihjel, og utryddelsesleire, mordfabrikker hvor de ble gasset ihjel.

Den mest berømte utryddelsesleiren var Auschwitz, som var både arbeidsleir og utryddelsesleir. Rundt 1,300 000 mennesker døde i Auschwitz, ca. en million av dem i gasskamrene.

Det blir anslått at 6 millioner jøder, 250,000 til 500,000 eller flere Roma og Sinta (sigøynere), 10,000 homoseksuelle og oppunder seks millioner politiske fanger, kommunister, "antisosiale elementer", Jehovas vitner og andre "uønskede" og "undermennesker" døde i nazistenes utryddelseskampanje.


Copyleft Rødt Fredrikstad 2007
fredrikstad@rv.no