Kontakt | Bli medlem | Om Rødt Fredrikstad

Aktuelt

Lokalprogrammet

Valgliste 2007

Palestina

Torgslaget
i Fredrikstad

Krystallnatten

Lenker

Fredrikstad
Rød Ungdom


   


   

Rødt Fredrikstad

Rødt Fredrikstad er et lokallag av Rødt. Vi kjemper for solidaritet og kollektive løsninger, mot privatisering og markedsstyring.

Rødt Fredrikstad vil at alle skal få et forsvarlig helsetilbud, uansett privatøkonomi, så vi er mot markedsstyring av sykehus og helsetilbud.

Vi mener vannkraft må styres politisk, fordi vannkraften er en viktig ressurs som skal dekke våre behov for oppvarming og lys, ikke spekulanters behov for store fortjenester.

Vi krever at det gjeninnføres et toprisssystem for strøm, slik at vi kan spare energi uten at fattigfolk må fryse. Vi er selvfølgelig mot å selge kommunens andeler i Fredrikstad Energiverk.

Vi vil pålegge både private og offentlige bygg å være tilgjengelige for bevegelseshemmede. Vi kjemper mot kvinneundertrykking, og krever lik lønn for likt arbeid.

Et av de viktigste tilbudene i samfunnet vårt er enhetsskolen. Vi ønsker mer ressurser til skolen, bedre vedlikehold og lokale skoler uten lang reisevei.

Vi kjemper for et samfunn hvor mennesket står i sentrum, ikke kroner og øre!

Rødt er et marxistisk arbeiderparti. Vårt mål er det klasseløse samfunn i økologisk balanse, et samfunn uten klasse- og kvinneundertrykking, rasisme, utbytting og krig.

Det kapitalistiske systemet forutsetter plyndring av råvareressurser, produserer uavbrutt kriser, arbeidsløshet og fattigdom. Et slikt system lar seg ikke reformere, det må avskaffes.

Arbeidere og undertrykte over hele verden må stå sammen. Rødt står for internasjonal solidaritet med verdens arbeidere og undertrykte folk og nasjoner!


Copyleft Rødt Fredrikstad 2007
fredrikstad@rv.no