Kontakt | Bli medlem | Om Rødt Fredrikstad

Aktuelt

Lokalprogrammet

Valgliste 2007

Palestina

Torgslaget
i Fredrikstad

Krystallnatten

Lenker

Fredrikstad
Rød Ungdom


   


   

© Opphavsretten/Copyright til dette åndsverk tilhører Rød Valgallianse i Fredrikstad.

BRUKEN AV DET ER GRATIS. Det kan kopieres, distribueres og/eller redigeres i henhold til betingelsene som er nedfelt i DSL (Design Science License). Norsk bearbeidelse finner du på http://frittogvilt.no/kopirett

Andres logoer og illustrasjoner hvor copyright er angitt tilhører de respektive rettighetshavere, og omfattes ikke av denne lisensen.


«COPYLEFT» (kopirett, på norsk) er IKKE det man umiddelbart tror: motsatsen til «copyright» (opphavsrett), men derimot dette:

Opphavsretten er IKKE gitt bort, den gjelder fortsatt.

På VISSE BETINGELSER kan du imidlertid kopiere og også distribuere videre åndsverk som er copyleft/kopirett-deklarert – uten at det koster deg noe.

De viktigste av disse betingelsene er at A) heller ikke du tar deg betalt og B) følger «copyleft»- reglene for kildeangivelse. Det vil i praksis si å oppgi nettadressen(e) til originalen(e) OG på din side gjøre det klart hvilke personer/virksomheter som har opphavsrett til åndsverket du benytter.

Sitert fra http://frittogvilt.no/kopirett


Copyleft Rødt Fredrikstad 2007
fredrikstad@rv.no