Kontakt | Bli medlem | Om Rødt Fredrikstad

Aktuelt

Lokalprogrammet

Valgliste 2007

Palestina

Torgslaget
i Fredrikstad

Krystallnatten

Lenker

Fredrikstad
Rød Ungdom


   


   


Aktuelt:

Nytt parti!

Søndag 11. mars 2007 gikk Rød Valgallianse (Rødt) og Arbeidernes Kommunistparti (AKP) sammen om å lage et nytt parti: Rødt. Rød Ungdom blir partiets ungdomsorganisasjon. Rødt arbeider for et samfunn hvor frihet, økonomisk rettferdighet, internasjonal solidaritet og hensynet til naturen er satt i sentrum.

Denne samlinga på den revolusjonære venstresida er bare starten. Det er nå utformingen av det nye partiet skjer. I denne prosessen inviterer vi med alle som ønsker et nytt samfunn og som er enige i at det trengs et nytt parti som redskap i den daglige klassekampen. Vi vil skape et nytt parti fordi en annen verden er mulig og nødvendig.

I 2007 vil vi likevel gå til valg som Rød Valgallianse, på grunn av partilovens bestemmelser.

Les mer om det nye partiet på www.roedt.no

 

Fredrikstad Blad:

Venstresiden samlet i Rødt parti

                                                            


Copyleft Rødt Fredrikstad 2007
fredrikstad@rv.no