Kontakt | Bli medlem | Om Rødt Fredrikstad

Aktuelt

Lokalprogrammet

Valgliste 2007

Palestina

Torgslaget
i Fredrikstad

Krystallnatten

Lenker

Fredrikstad
Rød Ungdom


   


   

Rødt Fredrikstad

røde flagg

Rødt Fredrikstad er et lokallag av Rødt, tidligere Rød Valgallianse. Vi kjemper for solidaritet og kollektive løsninger, mot privatisering og markedsstyring.

Rødt Fredrikstad vil at alle skal få et forsvarlig helsetilbud, uansett privatøkonomi, så vi er mot markedsstyring av sykehus og helsetilbud.

Vi mener vannkraft må styres politisk, fordi vannkraften er en viktig ressurs som skal dekke våre behov for oppvarming og lys, ikke spekulanters behov for store fortjenester.

Vi kjemper for et samfunn hvor mennesket står i sentrum, ikke kroner og øre!

les mer

 

 pixel    

Internasjonal solidaritet - støtt fagforeninger verden rundt:

Copyleft Rødt Fredrikstad 2007
fredrikstad@rv.no